Eeskujuliikumise Valge õhupall ja selle liikmete teavitustegevused COVID19 leviku tõkestamisel

2020
28.03.20 / 19:54

Delfi avaldas üleskutse

Delfi avaldas üleskutse

Delfi avaldas üleskutse rubriigis Kroonika
Üleskutse Delfis

27.03.20 / 09:03

Helista vanavavanemale

Helista vanavavanemale

FB-s loodi sündmus Helista vanavanemale.

Esimene sündmus, mis on tehtud tuginedes Hirvo Surva üleskutsele

26.03.20 / 14:26

Postimees avaldas üleskutse

Postimees avaldas üleskutse

Postimees avaldas üleskutse rubriigis Tervis.
Artikkel Postimehes

26.03.20 / 14:00

HOOLIME LÄHEDASTEST

HOOLIME LÄHEDASTEST

VÕP algatas kampaania Hoolime lähedastest, mille avas omapoolse üleskutsega dirigent Hirvo Surva
On meeles peetud, on mõeldud…

 

25.03.20 / 15:00

Ideed on õhus

Ideed on õhus

Samal ajal kui VÕP kampaaniat “Hoolime lähedastest” ette valmistas, tegid hakkajad noored JCI Tallinn-st tegi FB-s üleskutse Helistada vanavanematele.

24.03.20 / 20:30

Kelle pärast püsin kodus

Kelle pärast püsin kodus

Avaldasime postituse nr 4

Ilmselge, et ainuke võimalus viiruse levikut peatada on püsida kodus. Näita, kellest hoolid ning kelle pärast Sa koju jääd?
#märkame11hoiame11 #HoiameEestiTervena #antiviirus #agamina

24.03.20 / 14:23

Eesti Naabrivalve avaldas postituse

Eesti Naabrivalve avaldas postituse

Sotsiaalmeedias avaldati postitus nr 3

Koostöös saame piirata viiruse levikut märgates 11 ja hoides 11.
#märkame11hoiame11 #HoiameEestiTervena #AgaMina #ValgeÕhupall

24.03.20 / 13:23

Aga Mina püsin kodus

Aga Mina püsin kodus

Sotsiaalmeedias avaldati VÕP-i postitus 2

Kodus olles hoolime me iseendast, lähedastest ja ka kaaskodanikest.
Peatame COVID19 leviku!
#märkame11hoiame11 #HoiameEestiTervena

24.03.20 / 13:00
23.03.20 / 17:00

Koondame sõnumid

Juhtgrupp otsustas koondada sõnumid ühte kohta. Kasutusel olevate sõnumite vähendamiseks võtame kasutusele nn sõnumipesa.

21.03.20 / 20:30

Avati tegevuste ajaoon

Ajajoonele lisatakse VÕP-ile laekuv info, mis peegeldab VÕP-i partnerite poolt, projekt #antiviirus raames läbiviidavad tegevusi, meediakajastusi, inspireerivaid hetki, edulugusid ning ka väljakutseid.

21.03.20 / 14:00

VÕP toetab peaministri üleskutset

VÕP toetab peaministri üleskutset

VÕP avaldas peaministri üleskutse põhjal, projekti #antiviirus, esimese postituse.
Kasutusele võeti teemaviide #märkame11hoiame11

21.03.20 / 12:30

Peaministeri üleskutse teeb 1,5 minutilise üleskutse järgida 6 reeglit

Peaminister teeb seoses COVID19 levikuga, 1,5 minutilise üleskutse järgida 6 reeglit.

20.03.20 / 16:10

Valmis sai esimene kavand

Valmis sai esimene kavand

Alustasime ettevalmistusi koostöövõrgustiku poolt edastavate sõnumite ühtse visuaali loomist. Kavand saadeti VÕP-i juhtrühmale kooskõlastamisele.

20.03.20 / 12:31

Idee: Koondame tegevuse arengu ühele ajajoonele

Idee: Koondame tegevuse arengu ühele ajajoonele

Lastekaitse Liit tegi ettepaneku võtta kasutusele projekti #antiviirus ühistegevuse monitoorimiseks ja projekti kulgemise salvetamiseks ajajoon. Kuhu võiks kirja panna kõik tegevused, viited meedias avaldatud VÕP-ga seotud materjalidele.

20.03.20 / 10:30

Koostöö ettepanek Riigikantselile

VÕP tegi ettepaneku Riigikantseleile koostööks. VÕP on valmis kaasama ja laiendama võrgustikku ning koordineerima kriisi ajal ametkondade ja erasektori ülest riskikommunikatsioonialast tegevust.

19.03.20 / 20:30

COVID19 ühistegevuse projekt sai nimeks #antiviirus

Meie eesmärk on viiruse leviku peatamine.
Ühine koordineeritud ja süsteemne tegevus mõjub viirusele antiviirusena, sellest ka projekti nimi #antiviirus.
Igal ühel nii eraisikul kui ka organisatsioonil on võimalus teadlikult tegutsedes anda oma panus viiruse leviku peatamisele.

18.03.20 / 12:25

Laekuvad esimesed sõnumid

PPA üleskutsele vastas 6 juhtrühma liiget, kes avaldasid ideele toetust. Kokkuleppe kohaselt alustame ühistegevuste planeerimisega, siis kui vähemalt 3 juhtrühma liiget on üleskutsele positiivselt vastanud.
Laekuvad esimesed sõnumid.

17.03.20 / 18:23

PPA üleskutse VÕP juhtrühmale

PPA üleskutse VÕP juhtrühmale
Teeme ühiselt eakatele ning nende tugivõrgustikele suunatud riskikommuniaktsiooni. Informeerime praegusest olukorrast ning juhime tähelepanu sellele, kuidas nad saaksid paremini toimetada ja olla hoitud.
Teemad: Internetikelmused, telefonimüügi pettused, dokumente saab ka e-kanaleid kasutades tellida.
17.03.20 / 14:34

Küsimus VÕP-i juhtgrupile

Toomaks esile koostöövõrgustikku kuuluvate organisatsioonide ja inimeste panust, küsis VÕP tervise ja turvalisuse valdkonnas tegutsevatele juhtrühma liikmete arvamust VÕP-i tunnusmärgi nn “pilti toomise” otstarbekuse kohta.

17.03.20 / 08:24

Iial ei või teada, millal Sa kedagi inspireerid

Iial ei või teada, millal Sa kedagi inspireerid

VÕP-le saadeti pilt, “Märgatud märki Terevisioonis“.
Terviseameti Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder tutvustab käimasolevat mürgistusteabe nädalat.

14.03.20 / 17:16

PIIRANGUD, PIIRANGUD

PIIRANGUD, PIIRANGUD

Uued olukorrad toovad kaasa uusi probleeme…